Contagio

Beskrivning

Stamtavla

Avkomma

Detaljer

Trots att Contagios karriär alltid har varit inriktad på sportprestanda och trots ett relativt litet antal avkommor, har han producerat ett antal mycket bra sporthästar, som Con-Taggio (Beezie Madden), Cessna (Eric Lamaze) och Contagious (Mclain Ward) ) och representeras således av söner och döttrar i världens bästa tävlingsstall.

Contagio överför sin egen blodhästtyp och anda till sina avkommor. De hoppar med särskild försiktighet och ambition.

Trots att Contagios karriär alltid har varit inriktad på sportprestanda och trots ett relativt litet antal avkommor, har han producerat ett antal mycket bra sporthästar, som Con-Taggio (Beezie Madden), Cessna (Eric Lamaze) och Contagious (Mclain Ward) ) och representeras således av söner och döttrar i världens bästa tävlingsstall.

Namn: Contagio
Liv Nummer: DE421000324904
Stamtavla: 579
Födelsedatum: 26.03.2004
Färg: Skimmel
Storlek: 169 cm
Station: alla
Kostnad: Se separat lista
Insemination: se betingelser
Uppfödare: Harjes Wolfgang / Kreiensen
Ägare: Gestüt Wäldershausen / Homberg/Ohm

Kostnader

Se separat lista

För mer information eller beställning ring 070 – 600 74 48

Video på hingsten